/

Προβολή ταινίας “Sorry to bother you”

Προβολή της ταινίας “Sorry to bother you” του Boots Riley

Τρίτη 05/03 – ώρα 20:00 | Στέκι Διάκενο – Σαλαμίνος 37-39, Μεταξουργείο

New Worker Times

Κινήσεις για την Ταξική Αυτονομία (ΚΤΑ)