Δύναμη στον Αγώνα των Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα [νέα 24ωρη Απεργία, Τετάρτη 13/3]

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι των τηλεφωνικών κέντρων προχωρούν σε νέα 24ωρη απεργία σε Ελλάδα και Γαλλία. Τον Φλεβάρη προηγήθηκαν δύο δυναμικές απεργίες (08/02, 19/02) στην πολυεθνική Teleperformance (TP) καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης όπως Webhelp, TTEC και FoundEver με τη συμμετοχή 3.000 εργαζομένων. Εκτός της μαζικής συμμετοχής, οι απεργίες οδήγησαν και στη δημιουργία δύο νέων επιχειρησιακών σωματείων βάσης στην TP και στη Webhelp.

Η TP αποτελεί σήμερα τον 4ο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα απασχολώντας περισσότερους από 12.000 εργαζομένους, με κύκλο εργασιών 413,4 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη 57,2 εκ. ευρώ για το 2022. Αυτή η εικόνα προβάλλεται απ’ την εταιρεία και την κυβέρνηση ως ένα επιχειρηματικό success story, ένας σύγχρονος και προοδευτικός τόπος εργασίας που συμβάλλει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας, κρύβει όμως την πραγματικότητα της εργασιακής επισφάλειας και των χαμηλών μισθών, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και του απαράδεκτου καθεστώτος της βίζας ειδικού σκοπού στο οποίο υπάγονται οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά εντατικά υπό την πίεση των συνεχόμενων διαδοχικών κλήσεων, είναι αυτοί που με τις τεχνικές τους γνώσεις και τον εργάσιμο χρόνο τους παράγουν τα κέρδη της εταιρείας, οι αμοιβές τους όμως φτάνουν ίσα ίσα για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια στα τρόφιμα γονατίζει τους εκμεταλλευόμενους και η κάλυψη των βασικών αναγκών όπως ενοίκια και λογαριασμοί ρεύματος/θέρμανσης φτάνουν σχεδόν στο 100% του μισθού, οι εργαζόμενοι στα call-centers, ντόπιοι και μετανάστες, συσπειρώνονται και οργανώνονται συλλογικά προτάσσοντας από κοινού τα δίκαια αιτήματα τους για:

> Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

> Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) ώστε να τερματιστεί η επισφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή με βάση το έργο (project).

> Κατάργηση της βίζας ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών. Χορήγηση αδειών παραμονής. Πλήρης πρόσβαση σε εργασία, παροχές υγείας και πρόνοιας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπαγωγή στο ταμείο ανεργίας

Η TP αρνήθηκε να διαπραγματευτεί επί των εργατικών αιτημάτων και αντ’ αυτού μήνυσε το συνδικάτο εργατο-υπαλλήλων στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική (ΣΕΤΗΠ), που συμμετείχε από κοινού με τους απεργούς στη συνάντηση με την εργοδοσία, πατώντας πάνω την αντεργατική απόφαση του πρώην υπουργού εργασίας Χατζηδάκη (62599/26.08.21) περί κοινοποίησης των στοιχείων των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ. Αντίθετα με την TP, η Webhelp προχώρησε σε διαπραγματεύσεις για ΣΣΕ με το νεο-ιδρυθέν επιχειρησιακό σωματείο. Οι εργαζόμενοι/ες σε Teleperformance, Webhelp, TTEC & Foundever δεν υποχωρούν και πραγματοποιούν νέα απεργία στις 13/03, ενώ οι εγγραφές στα νέα επιχειρησιακά σωματεία πληθαίνουν καθημερινά.

Γραφόμαστε και συμμετέχουμε ενεργά στα επιχειρησιακά μας σωματεία!

Συγκεντρωση Τεταρτη 13/03:

8πμ έξω από τα γραφεία της Teleperformance (Μαυρομιχάλη 13, Πειραιάς)

12:00 στην πλατεία Συντάγματος

Εργαζόμενοι – Εργαζόμενες στα Τηλεφωνικά Κέντρα & την Πληροφορική

STRENGTH IN THE STRUGGLE OF CALL CENTER WORKERS

On Wednesday, March 13, workers in call centers are going on a new 24-hour strike in Greece and France. It will be the 3rd consecutive strike in the sector, following the two dynamic strikes of February (08/02, 19/02) in which more than 3000 workers from Teleperformance (TP), Webhelp, TTEC and FoundEver participated. In addition to the massive participation, the strikes also led to the creation of two new grassroots workers’ unions in TP and Webhelp.


TP is currently the 4th largest employer in the country employing more than 12,000 workers, with a turnover of 413.4 million euros and a net profit of 57.2 million euros for 2022. This view is projected by the company and the government as a business success story, a modern and progressive place of work that contributes the most to the development trajectory of the country, but hides the reality of job insecurity and low wages, fixed-term contracts and the unacceptable special purpose visa regime to which the workers from third countries are subjected to. The people who work intensively every day under the pressure of continuous successive calls, are the ones who produce the company’s profits, with their technical skills and their working hours, but their wages are just enough (if not less) to cover their basic needs. In a period where the constant increases in prices of basic commodities such as food, brings the exploited people to their knees and the coverage of basic needs such as rent and electricity/heating bills reaches almost 100% of our salary, call-center workers, local and migrant, rally and organize collectively by proposing together their just demands for:

1) Substantial wage increases.
2) Signing of Collective Labor Agreement in order to end the precariousness of fixed-term or project-based contracts.
3) Abolition of the special purpose visa for third country workers. Issuance of residence permits. Full access to work, health and welfare benefits, pension rights and unemployment fund membership.
TP refused to negotiate on the workers’ demands and instead sued the Telecommunications and IT Workers’ Union (SETIP), which assisted the strikers in their meeting with the employer.

TP is making use of the anti-labor decision of former minister of labor Hatzidakis (62599/26.08.21) which stipulates that all trade union organizations need to register their members’ personal information in GEMISOE. In contrast to TP, Webhelp proceeded in negotiations for a collective bargaining agreement with the newly-formed workers’ union. The workers at Teleperformance, Webhelp, TTEC & Foundever are not backing down and are holding a new strike on 13/03, while more and more people register to the grassroots workers’ unions every day.


We sign up and actively participate in our grassroots workers-unions!

Workers in Call Centers & IT