1 2 3 6

«Προσωπικός Γιατρός για όλους» (όσους έχουν βαθιά τσέπη)

Α. Το πρόβλημα Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ από εδώ και πέρα) ακόμα και στις πιο στοιχειώδεις της εκφράσεις, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αν μιλάμε με όρους: α. Καθολικότητας κάλυψης πληθυσμού β. Έκτασης παρεχόμενων υπηρεσιών γ. Ικανοποίησης αναγκών χρηστών και χρηστριών των υπηρεσιών

I must be cruel, only to be kind

Δημοσιεύουμε μια προσωπική τοποθέτηση μέλους των ΚΤΑ, μια κριτική σε ένα κείμενο που αναρτήθηκε στο Facebook από τον (όνομα χρήστη) Γιώργος Εγελίδη, το οποίο εμπεριέχει ορισμένες σκέψεις πάνω στο έντυπο "Σκοτάδι μες το καταμεσήμερο".

Sergio Bologna – Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της σημερινής κρίσης.

Ανεβάζουμε ένα κείμενο του Sergio Bologna που αναφέρεται στο ζήτημα του πληθωρισμού ως πρόβλημα των αλυσίδων εφοδιασμού, λόγω -ανάμεσα στα άλλα- των αγώνων στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στα μεγάλα λιμάνια-διαμετακομιστικούς κόμβους- και στα Logistics.